Hướng dẫn cách tính thuế xuất nhập khẩu mới nhất

Thuế xuất nhập khẩu bao gồm một số loại thuế áp dụng đối với hàng hóa, mã hàng được xuất nhập khẩu vào một quốc gia. Ở Việt Nam, thuế xuất nhập khẩu được tính theo thuế suất luỹ tiến từng phần, có thứ tự tính thuế nhất định. Để tính thuế nhập khẩu một cách chính xác cần nắm được nguyên tắc tính thuế. Cùng xem bài viết sau đây để tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem bài viết: Cách tính thuế xuất nhập khẩu

Contents

Để tính thuế xuất nhập khẩu, bạn cần chuẩn bị những gì?

Khi nhận được mã HS code của hàng hóa, các bạn sẽ xác định thuế suất thuế nhập khẩu xác định hàng hóa có phải chịu thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ hay không.

Ngoài ra, các thông tin đầy đủ sau đây là bắt buộc để tính thuế xuất nhập khẩu:

– Điều kiện giao hàng: Ví dụ FOB port to BKK (Bangkok – Thailand) – Port to HPH (Haiphong – Vietnam) thì tùy theo điều kiện giao hàng mà trị giá tính thuế của hàng hoá sẽ khác nhau.

– Chi phí vận chuyển: Chi phí vận chuyển ảnh hưởng trực tiếp đến trị giá tính thuế.

– Mặt hàng: Trong một lô hàng của bạn có thể có nhiều loại mặt hàng khác nhau, bạn cần có thông tin chi tiết về giá trị hàng hóa, hàng có C/O ưu đãi không,.. mỗi mặt hàng sẽ có HS khác nhau mã thì đánh các loại thuế khác nhau nên bạn cần tính riêng các loại thuế cho từng loại hàng hóa, sau đó cộng lại để ra số thuế phải nộp cho cả lô hàng.

– Phải xác định trị giá tính thuế (trị giá hải quan): đối với hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (thường gọi là giá CIF); đối với hàng xuất khẩu là giá thực trả tại cửa khẩu, cửa khẩu xuất khẩu (thường gọi là giá CIF) đối với giá FOB), bao gồm:

+ Tiền mặt

Vận chuyển qua đường quốc tế, phí phụ thêm khác (nếu có)

+ Các khoản phải trả khác (bao bì, môi giới, bản quyền, bao bì…)

h20 2

Các loại thuế xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng với hàng hóa xuất nhập khẩu

Trên thực tế, mỗi mặt hàng sẽ bị tính một loại thuế nhất định và nó không giống nhau, những loại phổ biến mà bạn sẽ thấy là thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Trên thực tế, tổng số thuế bao gồm:

 • Thuế thu nhập
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế môi trường
 • Thuế chống bán phá giá
 • Thuế GTGT
 • Thuế xuất khẩu

Chú ý đến thuế nhập khẩu, khi tra biểu thuế sẽ thấy có 3 mức là thuế nhập khẩu phổ thông, thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây đủ điều kiện cho một trong ba loại thuế:

 • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thường là thuế suất thấp nhất, miễn thuế nhập khẩu, chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước có quan hệ với Việt Nam và đã ký kết hiệp định kinh tế hoặc các nước trong khu vực mà Việt Nam tham gia. – Điều kiện cần để được hưởng ưu đãi là phải có C/O Mẫu: Ví dụ: Việt Nam nhập khẩu C/0 Mẫu E từ Trung Quốc, nhập khẩu từ Thái Lan sử dụng C/0 Mẫu D….
 • Thuế nhập khẩu ưu đãi: Áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu thông thường từ các nước có ký kết hiệp định kinh tế với Việt Nam, lúc này doanh nghiệp xuất trình C/0 Mẫu B, hoặc xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thông thường để làm thủ tục nhập khẩu. 
 • Thuế nhập khẩu phổ thông: Mức thuế cao nhất được tính bằng 150% thuế nhập khẩu ưu đãi, nếu doanh nghiệp xin ấn định mức thuế hoặc bị từ chối cấp C/0 khi không xin được thuế tiêu thụ thì mức thuế sẽ tương ứng. thuế nhập khẩu thông thường, không phải thuế suất ưu đãi.

Chú ý tiếp theo về thuế bảo vệ môi trường:

Khác với các loại thuế khác (trị giá hàng hóa * thuế xuất khẩu), thuế bảo vệ môi trường được tính theo nguyên tắc (số lượng hàng hóa nhập khẩu * đơn giá tính thuế/đơn vị hàng hóa nhập khẩu).

Ví dụ: Nhập 1000 lít xăng trị giá 100.000.000 VND. Đơn giá tính thuế bảo vệ môi trường là 1200 đồng/lít xăng = thuế bảo vệ môi trường là: 1000*1200=1,2 triệu đồng.

Với thuế tự vệ (thuế chống bán phá giá, cách tính tương tự như thuế bảo vệ môi trường).

Trình tự tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Trước khi tính các loại thuế xuất nhập khẩu, bạn cần biết trị giá tính thuế

Thuế sau đó được tính theo thứ tự sau:

Trình tự tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Trình tự tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 

Viết tắt thuế:

+ Thuế nhập khẩu: TNK

+ Thuế xuất khẩu: TXK

+ Thuế suất: TS (xem biểu mẫu thuế để biết thuế suất là bao nhiêu)

+ Trị giá tính thuế: TGTT

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt: TTTĐB

+ Thuế về Bảo hộ: TBH

+ Thuế của  bảo vệ môi trường: TBVMT

+ Thuế của Giá trị Gia tăng: VAT

Cách tính thuế xuất nhập khẩu

Đối với thuế, một cách tính khác sẽ được áp dụng như sau:

 • Tính thuế xuất nhập khẩu

TNK/TXK = TGTT x TS

Trong đó:

TGTT = Chi phí mặt hàng + Phí vận chuyển quốc tế dựa trên điều kiện giao hàng + Số tiền phải trả.

TS: Kiểm tra thuế suất theo mã HS, hoặc hàng có C/O ưu đãi sẽ áp dụng thuế suất của hàng có C/O.

 • Tính thuế tiêu thụ đặc biệt

TTTB = TGTT.TTTB x TS

Trong đó, TGTT.TTTB là số chịu thuế TTĐB = (TNK + số chịu thuế NK) × TS

 • Cách tính thuế bảo hộ/chống bán phá giá

TBH = TGTTNK x TS.TBH

Trong đó:

GTGT là trị giá tính thuế nhập khẩu

TS.TBH là thuế suất bảo hộ (tra trong bảng thuế xuất nhập khẩu)

 • Tính thuế môi trường

TBVMT = TTTT x TBVMT = Số lượng mặt hàng x Thuế suất tuyệt đối

 • Tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

GTGT = (TGTT.NK + TNK + TTTB + TBH + TBVMT) x TS.GTGT

Trong đó, TS.VAT là thuế suất giá trị gia tăng (tra trong biểu thuế xuất nhập khẩu).

Cách tính thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm

Cách tính thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm
Cách tính thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm

Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm là xác định số thuế theo tỷ lệ phần trăm (%) trên trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế.

Thuế xuất nhập khẩu sẽ được tính như sau:

Số lượng xuất khẩu – số tiền thuế nhập khẩu = số lượng đơn vị từng loại hàng hóa thực tế xuất nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan × trị giá tính thuế từng đơn vị hàng hóa × thuế suất từng loại hàng hóa

Trong đó:

 • Trị giá tính thuế:

– Trường hợp hàng xuất khẩu:

Là giá bán hàng hóa tại cảng khẩu xuất. Không bao gồm Bảo hiểm Quốc tế (I), Vận tải Quốc tế (F) – (tức là giá FOB).

– Đối với hàng hóa nhập khẩu:

Là giá thực trả tại cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên. Phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

* Nếu tính theo giá FOB (tức là giá chưa bao gồm: bảo hiểm quốc tế (I), cước vận tải quốc tế (F))

Trị giá tính thuế = Giá FOB + phí bảo hiểm quốc tế + phí vận chuyển quốc tế

Nếu tính theo giá CIF (tức là giá đã bao gồm: bảo hiểm quốc tế (I), cước vận tải quốc tế (F))

Trị giá tính thuế = giá CIF

Thuế suất: Các loại hàng hóa khác nhau sẽ có mức thuế suất khác nhau.

Truy cập để xem thêm nhiều Tin tức về xuất nhập khẩu được Vietphil247.vn chia sẻ nhé!

Cách tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp

– “Phương pháp tính thuế tuyệt đối là đánh một số thuế nhất định đối với đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

– Số thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định theo số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

– “Phương pháp đánh thuế hỗn hợp là việc áp dụng đồng thời phương pháp đánh thuế theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp đánh thuế tuyệt đối.”

– Số thuế áp dụng theo phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định bằng tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối.

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp cách tính thuế xuất nhập khẩu. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích cho quá trình học tập và làm việc của bạn. Tiếp tục theo dõi trang web vietphil247.vn để đọc thêm những bài viết bổ ích khác nhé. Nếu quan tâm đến dịch vụ vận chuyển quốc tế, hãy liên hệ ngay Vietphil247. Chúc các bạn thành công!

DMCA.com Protection Status
zalo
0986518949
Scroll to Top