Các hình thức thanh toán trong xuất nhập khẩu là gì?

Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, việc buôn bán, giao dịch và mua bán hàng hóa đang dần trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Vậy làm thế nào để các tổ chức, cá nhân ở hai khu vực, hai quốc gia cách xa nhau có thể dễ dàng mua bán, giao dịch thanh toán?

Hãy đọc bài viết dưới đây của Vietphil247 chúng tôi để hiểu thêm về các hình thức thanh toán trong xuất nhập khẩu nhé!

Bạn đang đọc bài viết: các hình thức thanh toán trong xuất nhập khẩu

Contents

Khái niệm các hình thức thanh toán trong xuất nhập khẩu

Thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu là hoạt động giữa tổ chức, cá nhân trong nước với tổ chức, cá nhân ở nước khác, hoặc giữa một quốc gia với các tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng, thực hiện nghĩa vụ thanh toán và đồng tiền được tạo ra trên cơ sở kinh tế và phi kinh tế, hoạt động lợi ích, quốc gia có liên quan.

Dạng đặc điểm của thanh toán quốc tế

Dạng đặc điểm của thanh toán quốc tế
Dạng đặc điểm của thanh toán quốc tế
 • Hoạt động thanh toán quốc tế chịu sự điều chỉnh của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Hoạt động thanh toán quốc tế có sự tham gia của các chủ thể từ hai quốc gia trở lên, do đó các chủ thể khi tham gia hoạt động thanh toán quốc tế không những phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước mình mà còn phải tuân theo các quy định quốc tế, các văn bản pháp luật quốc tế.

Phòng Thương mại Quốc tế ban hành ra UCP, URC, INCOTERMS… nhằm tạo hành lang pháp lý bình đẳng, công bằng cho các chủ thể tham gia hoạt động thương mại, thanh toán quốc tế và tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

 • Hoạt động thanh toán quốc tế chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng.

Ngoại trừ một số lượng rất nhỏ hàng hóa xuất nhập khẩu được mua bán qua các kênh tiểu ngạch, đại đa số các giao dịch xuất nhập khẩu của một quốc gia đều được phản ánh qua các hình thức thanh toán trong xuất nhập khẩu của hệ thống ngân hàng thương mại. Trên thực tế, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu không được phép thanh toán trực tiếp cho nhau mà pháp luật quy định rằng việc thanh toán phải được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng.

Thanh toán qua ngân hàng đảm bảo thanh toán an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

 • Trong thanh toán quốc tế, tiền mặt hầu như không được sử dụng trực tiếp mà phải thông qua phương thức thanh toán.

Lệnh chuyển tiền, séc thủ quỹ và séc là những phương tiện được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế.

 • Trong thanh toán quốc tế, ít nhất một trong các bên tham gia giao dịch liên quan đến ngoại tệ.

Do có sự tham gia của ngoại tệ nên hoạt động thanh toán quốc tế sẽ chịu tác động trực tiếp của tỷ giá hối đoái và việc quản lý dự trữ ngoại hối của quốc gia.

 • Trong thanh toán quốc tế ngôn ngữ sử dụng chủ yếu là tiếng Anh.
 • Việc giải quyết tranh chấp chủ yếu dựa trên luật pháp quốc tế.

Vai trò của phương pháp thanh toán quốc tế

Vai trò của phương pháp thanh toán quốc tế
Vai trò của phương pháp thanh toán quốc tế
 • Đối với nền kinh tế: Thanh toán quốc tế giúp mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại, củng cố vị thế kinh tế của mỗi quốc gia trên thị trường quốc tế, xây dựng cầu nối giữa các quốc gia trong quan hệ đối ngoại.
 • Đối với doanh nghiệp: Thanh toán quốc tế phục vụ nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.
 • Đối với ngân hàng thương mại: Thanh toán quốc tế tạo ra thu nhập dịch vụ và thúc đẩy sự phát triển các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.

Truy cập để xem thêm nhiều Tin tức về xuất nhập khẩu được Vietphil247.vn chia sẻ nhé!

Các hình thức thanh toán trong xuất nhập khẩu

Bằng phương thức ghi sổ – Open Account

Các hình thức thanh toán trong xuất nhập khẩu - Bằng phương thức ghi sổ
Bằng phương thức ghi sổ

Phương thức chuyển tiền là phương thức trong đó khách hàng (người chuyển tiền) dùng tài khoản của mình chuyển một số tiền nhất định cho người khác qua ngân hàng trung gian (người nhận) tại một địa điểm nhất định bằng phương thức chuyển tiền do khách hàng chỉ định..

Đặc điểm:

 • Là phương thức thanh toán không cần sự tham gia của ngân hàng và có chức năng mở tài khoản để người ghi sổ thu tiền.
 • Chỉ cấp sổ một trang, không cấp sổ hai trang, nếu người ghi sổ mở sổ để theo dõi thì sổ không có giá trị giải quyết giữa hai bên.
 • Ở góc độ nhờ thu, phương thức này chỉ có hai người tham gia: người ghi sổ và người được ghi sổ.
 • Giá của đối tượng của hợp đồng cơ sở ghi sổ thường cao hơn giá của hợp đồng cơ sở tại thời điểm thanh toán theo yêu cầu.
 • Phương thức thanh toán tài khoản về cơ bản là một phương thức tài trợ nhập khẩu và rủi ro do bên nhận tài khoản chịu.

Những bên tham gia: 

Bao gồm nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Ngân hàng chỉ đóng vai trò là chủ tài khoản và thanh toán cho nhà xuất khẩu theo thời hạn thanh toán mà nhà nhập khẩu đã thỏa thuận.

Thứ tự thực hiện quy trình:

 1. Nhà xuất khẩu giao hàng/dịch vụ và gửi chứng từ cho nhà nhập khẩu để nhận hàng
 2. Nhà xuất khẩu ghi nợ tài khoản và báo nợ trực tiếp cho nhà nhập khẩu
 3. Các khoản thanh toán định kỳ (hàng tháng, hàng quý hoặc nửa năm) từ nhà nhập khẩu cho nhà xuất khẩu thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng séc.

Phương thức thanh toán ghi sổ lúc nào nên sử dụng?

 • Hai bên có quan hệ buôn bán tiểu ngạch thường xuyên, tin cậy lẫn nhau
 • Nhà xuất khẩu gửi hàng cho nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối ở nước ngoài.
 • Thanh toán cho các dịch vụ như vận chuyển, bảo hiểm, bưu phí, hoa hồng, phí ký quỹ, lãi vay hoặc hoàn vốn đầu tư.
 • Cho các phương pháp gia công
 • Phương pháp này chỉ có lợi cho người được ghi lại

Những điểm cần lưu ý:

 • Không có luật pháp và thông lệ quốc tế điều chỉnh phương thức thanh toán sổ sách kế toán. Khi áp dụng, luật quốc gia của quốc gia ghi sổ kế toán và/hoặc thỏa thuận ngân hàng đại lý giữa hai ngân hàng, nếu có, sẽ được áp dụng.
 • Cần ghi rõ trên sổ cái loại tiền ghi nợ, loại tiền thanh toán, phương thức chuyển tiền và các hình phạt nếu thanh toán chậm, thiếu hoặc không thanh toán.
 • Theo cách này, nhà xuất khẩu mở tài khoản (mở tài khoản song song), còn nhà nhập khẩu không mở tài khoản song song. Nếu mở sổ cái thì chỉ có giá trị theo dõi, không có giá trị thanh toán.

Phương thức chuyển tiền – Remittance

Phương thức chuyển tiền – Remittance
Phương thức chuyển tiền – Remittance

Đây là hình thức nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho nhà xuất khẩu thông qua ngân hàng đại lý ở nước ngoài.

Các bên tham gia:

 • Doanh nghiệp nhập khẩu – người thanh toán chuyển tiền
 • Doanh nghiệp xuất khẩu – người được thụ hưởng
 • Ngân hàng nhập khẩu – Ngân hàng kiều hối
 • Ngân hàng xuất khẩu – Ngân hàng tương ứng

Quy trình thực hiện:

 1. Nhà nhập khẩu viết giấy yêu cầu chuyển tiền (lệnh chuyển tiền) và gửi đến ngân hàng phục vụ mình, yêu cầu chuyển tiền cho nhà xuất khẩu nước ngoài.
 2. Ngân hàng chuyển tiền ra lệnh cho ngân hàng đại lý của mình ở nước ngoài chuyển tiền và gửi giấy báo nợ cho ngân hàng nhập khẩu.
 3. Ngân hàng đại lý của nhà nhập khẩu chuyển tiền và giấy báo nợ cho nhà xuất khẩu.
 4. Sau khi nhận được thanh toán, người xuất khẩu giao hàng theo yêu cầu.
 5. Trước khi hoàn trả, người chuyển tiền có quyền hủy việc chuyển tiền, người nhận tiền không có quyền khiếu nại.

Các phương thức chuyển tiền hiện tại:

 • Chuyển tiền điện báo (T/T): Thời gian chuyển tiền rất nhanh, người chuyển tiền chỉ cần trả phí xử lý và phí điện tín. Đây là dạng phương pháp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
 • Chuyển tiền qua thư (M/T): Thời gian chuyển tiền lâu và chi phí thấp.

Những điểm cần lưu ý: 

 • Phương thức chuyển tiền rất đơn giản và chi phí thấp (thường chỉ từ 0,15% – 0,2% số tiền chuyển)
 • Tuy nhiên, phương thức thanh toán này làm tăng rủi ro cho cả hai bên tham gia giao dịch nên chỉ áp dụng khi có quan hệ giao dịch tin cậy, số tiền thanh toán không lớn.

Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế 

Một bộ chứng từ được sử dụng trong thanh toán quốc tế thường gồm có:

 • Hóa đơn thương mại
 • Chứng từ vận tải:
  • Vận đơn đường biển
  • Vận đơn hàng không (Airway bill)
  • Vận đơn vận tải đa phương thức,…
 • Chứng từ bảo hiểm và bảo hiểm:
  • Đơn bảo hiểm
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Hoặc tờ khai dựa trên hợp đồng bảo hiểm,…
 • Phiếu đóng gói hàng hóa
 • Giấy chứng nhận xuất xứ
 • Các loại giấy chứng nhận khác:
  • Giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng/ chất lượng
  • Giấy chứng nhận kiểm chứng dịch bệnh ở động vật/ thực vật,..

Tổng kết 

Mong rằng bài viết trên của Vietphil247 có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các hình thức thanh toán trong xuất nhập khẩu. Tiếp tục theo dõi trang web vietphil247.vn để đọc thêm những bài viết bổ ích khác nhé. Nếu quan tâm đến dịch vụ vận chuyển quốc tế, hãy liên hệ ngay Vietphil247. Chúc các bạn thành công!

DMCA.com Protection Status
zalo
090 399 4562
Scroll to Top